Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin ja oppimisen tukimuotoja koulussa ovat eriyttäminen, tukiopetus, monipuoliset opiskelumenetelmät ja tehtävät, opiskelu joustavissa opetusryhmissä, oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut, tehostettu oppilaanohjaus, osa- ja kokoaikainen erityisopetus sekä ohjaajapalvelut. Tukimuotoja on mahdollista saada monipuolisesti kaikilla tuen portailla, mutta tukimuotojen määrä, intensiteetti ja tyyppi vaihtelevat riippuen siitä, millä tuen portaalla oppilas on.

Kolmiportainen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea.

Henna Ikonen

konsultoiva erityisopettaja

040 199 1839
henna.ikonen@koulut.hamina.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki eri kielillä ja kielimuodoilla