Hallinto

Hamina katsoo vahvasti tulevaisuuteen! Hamina 2030 kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.5.2022.

Tulevaisuuden Haminaa johdetaan uuden kaupunkistrategian arvojen mukaan tulevaisuuslähtöisesti, asukas- ja yrityslähtöisesti sekä rohkeasti.

Palvelulupauksena todetaan, että edistämme asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä. Kuuntelemme kaupunkilaisia, viestimme avoimesti ja lisäämme päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Tuemme asukkaiden aktiivista tekemistä, kehitämme lähipalveluita ja edistämme kestävää kehitystä.