Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saavutettavuusseloste kertoo, miten Haminan kaupungin verkkosivustolla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Haminan kaupungin tavoitteena on, että verkkopalvelujen käyttö on mahdollisimman sujuvaa kaikille käyttäjille. Saavutettavuus otetaan huomioon kaupungin digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen, mobiilisovellusten ja niissä julkaistujen sisältöjen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Saavutettavuus määritellään tarkemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2016/2102 ja laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Haminan kaupungin www.hamina, www.haminanvesi.fi ja www.haminafestivaltown.fi -sivustoja, jotka on tehty WordPress-julkaisuohjelmalla. Sivuston tekninen toteuttaja on Hion Oy.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Verkkosivusto täyttää suurelta osin WEB Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:n edellyttämät vaatimukset A- ja AA-tasolla.

Ei-saa­vu­tet­ta­va si­säl­tö

Merkittävimmät puutteet ovat tiedostojen saavutettavuudessa (pdf, doc, xls). Tiedostojen käyttötarkoitus tarkistetaan ja ne päivitetään saavutettavaksi, kun tiedostoa seuraavan kerran korjataan tai päivitetään.

Verkkosivustolla julkaistaan myös videoita. Videot, joiden kesto on yli 45 minuuttia, eivät ole saavutettavia. Niiden tekstittäminen on kohtuuton rasite.

Eril­li­siä pal­ve­lui­ta

Verkkosivustolla on linkkejä erilaisiin sähköisiin palveluihin, muun muassa Tweb (esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset), Trimblen palautepalveluun (hamina.trimblefeedback.com) ja Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun (karttapalvelu.kotka.fi/.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen laa­ti­mi­nen

Hamina  kaupungin uusi sivusto julkaistaan vuoden 2024 alussa. Tämä seloste on laadittu 4.12.2023. Seloste perustuu itsearviointiin ja teknisen alustan toteuttajan saavutettavuuden testaukseen. Seloste tarkastetaan kerran vuodessa. Verkkosivuston ylläpitäjät tekevät sivustolla säännöllistä saavutettavuuden tarkistamista ja parannustyötä.

Saa­vu­tet­ta­vuus­pa­lau­te ja -kan­te­lu

Jos huomasit verkkosivustossa saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, voit antaa siitä palautetta kaupungin viestintään sähköpostilla osoitteeseen viestinta@hamina.fi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
p. 029 501 6000 vaihde