Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ohjaa opetusta Haminan kaupungin perusopetuksessa, jonka pohjana ovat voimassa olevat lait ja asetukset. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Haminan kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. Opetussuunnitelma on kaikkien Haminan koulujen yhteinen.

Sivustolta löytyy lisäksi myös muita Haminan kaupungin koulujen toimintaa ja opetusta ohjaavia suunnitelmia.