Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä ja tavoitteena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa ja tapaturmia. Ympäristöterveydenhuolto huolehtii Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kunnan alueella muun muassa seuraavista tehtäväalueista:

  • elintarvikevalvonta
  • terveydensuojelulainvalvonta
  • tupakkavalvonta

Tarkemmat tiedot löytyvät tehtäväalueiden kuvauksista.

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää kunnalta valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelmassa kuvataan mm. toimialaan kuuluvat tarkastukset ja näytteenotot. Valvontaa suoritetaan lupavaliokunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Valvonnan maksullisuus

Kunta perii toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksien käsittelystä sekä valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta. Lisäksi kunta perii elintarvikelaissa (297/2021) ja terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua suunnitelmallisen valvonnan kohteilta.

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveysvalvonnan asioissa teitä palvelee

  • terveysinsinööri Maria Komi p. 040 199 1557
  • terveystarkastaja Katja Lehtonen p. 040 199 1270
  • terveystarkastaja Harri Julkunen p. 040 551 0016
  • terveystarkastaja Tuula Tikerpuu p. 0400 268 633
  • va. terveystarkastaja Mira Vesala p. 050 535 6165

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Satamantie 4, 3 krs. 49460 Hamina

Postiosoite

PL 70, 49400 Hamina

Sähköposti ja puhelin

terveystarkastaja(a)hamina.fi, p. 05 749 2551

Teemme osittain etätöitä ja olemme myös tarkastuksilla, joten emme ole aina tavoitettavissa toimistolla. Henkilökohtaisia tapaamisia varten pyydetään varaamaan aika etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla.