Kaavoitus

Kuva Haminan raatihuoneentorilta Kirkkokadun suuntaan

Kaavoitus ohjaa rakentamista ja alueiden maankäyttöä. Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kunnan maankäyttöä ohjataan kahdella kaavatasolla, yleiskaava- ja asemakaavatasoilla.  Maakuntaliiton laatima maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa ja yleiskaava puolestaan yksityiskohtaisinta asemakaavaa. Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.

Kaavamuutoksissa korostuu kaupunkirakenteen eheyttäminen ja yhdyskuntateknisten verkostojen tehokas hyödyntäminen.

Kaavoituksen vastuulla on myös kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittäminen, osallistuminen kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen, kulttuuriympäristöjen vaaliminen, rakennussuojelu, poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisujen valmisteluun osallistuminen sekä kaavoitukseen liittyvä liikenteen suunnittelu. Kaavoituksen keinoin halutaan edistää elinvoimaisen ja kasvavan Haminan strategisia tavoitteita sekä osallistua viihtyisän ja toimivan Haminan kehittämiseen.

Haminan kaupungin kaavoituksen tulosalueeseen kuuluva kaavoitusyksikkö. Toimipiste sijaitsee Haminan Kassun 1. kerroksessa, osoitteessa Isoympyrakatu 10, 49400 Hamina.

Asiointi kaupungintalon toimipisteessä on muuttunut tapahtuen vain etukäteisvarauksella. Yhteydenotot joko puhelimella ao. numeroihin tai sähköpostitse.

Milla Koskivirta
kau­pun­gi­nark­ki­teh­ti
Kaavoitus ja maankäyttö
Susanna Askonen
kaa­voi­tusin­si­nöö­ri
Kaavoitus ja maankäyttö, vir­ka­va­paal­la
Taavi Tukia
paik­ka­tie­to­kä­sit­te­li­jä
Kaavoitus ja maankäyttö
Eija Lindén
paik­ka­tie­to­kä­sit­te­li­jä
Kaavoitus ja maankäyttö

Vireillä olevien kaavojen virallinen palaute toimitetaan kirjallisena aina Haminan kaupungin kirjaamon kautta. Muuhun palautteeseen Haminan kaupungilla on käytössä sähköinen palautepalvelu, joka mahdollistaa palautteen antamisen ajasta ja paikasta riippumatta.
Palautepalvelu löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: www.hamina.fi/palaute