Koulukuljetukset

Haminassa koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen. Erityistapauksissa oppilaita voidaan kuljettaa myös taksilla.

Perusopetuslain 32§:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli

  • koulumatkan pituus ylittää viisi kilometriä. Matka mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin.
  • koulumatka katsotaan vaaralliseksi. Haminassa koulumatkan vaarallisuutta määriteltäessä apuna käytetään valtakunnallista Koululiitu -ohjelmaa. 
  • koulumatka katsotaan liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Päätös perustuu aina asiantuntijalausuntoon 

Perusopetuslain mukaan oppilaan edestakaisen koulumatkan kesto saa olla enintään 2,5h, yli 13 -vuotiailla enintään 3h.

Maksuton koulukuljetus järjestetään oppilaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta lähikouluun. Toissijaisen opiskelupaikan valinneella oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Koulukuljetusta anotaan paperisella lomakkeella, joka palautetaan täytettynä oppilaan kouluun.

Maaret Lommi

Perusopetuksen suunnittelija

040 199 17611
maaret.lommi@hamina.fi