Hankinnat

Kaupungin hankintoja hoidetaan taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kilpailuttamalla hankinnat kaupunki saavuttaa kustannussäästöjä ja varmistaa tuotteiden ja palveluiden korkean laadun. Kilpailuttaminen on siten hyödyksi kaikille haminalaisille.

Ohjeita tarjoajille

Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Tarjouksensa voi jättää mikä tahansa yritys, joka täyttää tilaajan ennalta määrittelemät kriteerit.

Tarjoajien tulee ensisijaisesti noudattaa kunkin tarjouspyynnön ohjeita. Kaikissa kilpailutuksissa on ilmoitettu tarjoajien mahdollisuudesta esittää tarjouksen jättämiseen ja tarjouspyynnön sisältöön liittyviä kysymyksiä. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää sillä siten tarjoaja voi osaltaan varmistua siitä, että on ymmärtänyt tarjouspyynnön sisällön oikein ja jätetty tarjous vastaa pyydettyä. Kaikkiin esitettyihin kysymyksiin vastataan siten, että annetut vastaukset ja mahdolliset tarkennukset ovat kaikkien tarjoajien käytettävissä.

Kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kaupungin omia hankintaperiaatteitaan.

Haminan kaupunki julkaisee hankintailmoituskanava HILMA:ssa sekä Haminan kaupungin Tarjouspalvelu.fi portaalissa hankintalaissa säädetyn kansallisen ja EU-kynnysarvon (60.000 euroa) ylittävät hankinnat. Cloudia-pienhankintapalvelussa julkaistaan hankintalaissa säädetyn kynnysarvon alittavat hankinnat.