Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää ja tukea taide- ja kulttuuritoimintaa sekä järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia ja -palveluja Haminassa yhteistyössä laajan ja monimuotoisen kumppaniverkoston kanssa.

Haminan kulttuuripalvelut

Haminan kaupungin kulttuuripalvelut tukee ja edistää sekä taiteen ja kulttuurin ammattimaista harjoittamista että erilaisia kulttuurin harrastustoimintoja, joiden on määrä palvella erilaisia kohderyhmiä kunnassa. Kulttuuripalveluja toteutetaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa. Niitä myös kohdennetaan eri ikäisille ja suunnitellaan muutkin erityistarpeet huomioiden. Tavoitteena on kulttuurisen yhdenvertaisuuden toteutuminen kunnassa. Taide ja kulttuuri ovat jokaisen kuntalaisen oikeus.

Haminalaiset kulttuuriyhdistykset

Haminalaiset kulttuuriyhditykset, kuten muutkin yhdistykset ja seurat löydät valtakunnallisesta lähellä.fi-palvelusta.

lähellä.fi – haminalaiset kulttuuriyhdistykset