Osallistu ja vaikuta

Uudistamme tapaa toimia yhdessä

Kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa tarvitaan meitä kaikkia. Haluamme kuulla kaupunkilaisia ja rakentaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään ja elinympäristöön liittyviin asioihin. Haluamme myös edistää kaupunkilaisten aktiivista tekemistä ja osallisuutta.

Mia Iivonen
hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri
Hy­vin­voin­nin edistäminen