Yhteystiedot ja toimipaikat

Hakuehdoilla löytyi 408 yhteystietoa
Ahti Yläjääski
lii­kun­ta­paik­ka­vas­taa­va
Lii­kun­ta­pai­kat
Aija Kurko
mark­ki­noin­ti­suun­nit­te­li­ja
Viestintä ja mark­ki­noin­ti
Aila Ronkainen
maa­seu­tu­asian­tun­ti­ja
Maa­seu­tu­pal­ve­lut
Aino-Maaria Talsi
yh­tei­söl­li­sen toiminnan pu­he­te­ra­peut­ti
Opetuksen ja kasvatuksen tuki
Aki Kiiski
tiemestari
Lii­ken­nea­lu­eet
Aki Oksanen
kau­pun­gin­geo­deet­ti
Kaavoitus ja maankäyttö
Aleksi Heikkilä
ict-tukihenkilö
Tie­to­hal­lin­to
Anna-Kaisa Hollanti
toi­mis­to­sih­tee­ri
Ta­pah­tu­ma­tuo­tan­to
Anna-Maria Aurala
var­hais­kas­va­tuk­sen opettaja
Var­hais­kas­va­tus
Anne Meriluoto
var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­ja
Var­hais­kas­va­tus