Luonto- ja retkeilyreitit

Piirroskartta Haminan keskustassa kulkevasta Linnoituspolusta.

Löytöretkiä Lin­noi­tus­po­lul­la

Kohtaa linnoitusta ympäröivät vallihaudat, kaupunkia nostosilloin suojanneet portit sekä vaikuttavat tykkiasemat, tunnelit ja holvit – kierrä koko polku ja koe linnoitusvallien upea historia!

Tutustu linnoituspolkuun Outdooractivessa tai lataa linnoituspolun esite:

Linnoituspolun esite

Linnoituspolun reitti Outdooractive-palvelussa

Etusaari

Pappilansaaren Etusaaren keskiosien ja etelärannan kautta kulkee noin 700 m pitkä luontopolku. Etusaari kuuluu Pappilansaari-Lupinlahden- Natura 2000-alueeseen ja on myös perustettu omaksi Pappilansaaren luonnonsuojelualueeksi.  

Pappilansaari-Lupinlahti on laaja ja matala merenlahti ja samalla arvokas kosteikko. Etusaari on kasvillisuudeltaan poikkeuksellisen monimuotoinen ja edustava käsittäen valtakunnallisesti arvokkaan perinnebiotoopin sekä laidunnuksen ansiosta hienoja, harvinaistuvia rantaniittyjä.  Kesäisin saatatkin nähdä alueella lampaita laiduntamassa.

Luonnon virkistyskäytön edistäminen ja luonnonsuojelu:
Haminan kaupungin ympäristöpalvelut
ymparistonsuojelu@hamina.fi
p. 05 749 2550

Lintutornit

Haminan kaupungin ylläpitämiä kohteita ovat Kirkkojärven lintutorni ja Lupinlahden lintutorni. Lintutorneista ja muista paikallisista lintuhavaintopaikoista saat lisätietoja Kymenlaakson Lintutieteellisen yhdistyksen sivuilta tai yhdistyksen facebook-sivustolta.

Muita kävelyreittejä

Karttakuva Horessootinpolusta.

Horessootin polku

Horessootin polku on Vehkajoen kylätoimikunnan perustama ja ylläpitämä polku Myllykylässä.

Horessootinpolun kartta
Tarmolan polkujen kartta.

Tarmolan kävelypolut

Tarmolan kävelypolut on Haminan Ladun ylläpitämät polut Tallinmäellä.

Tarmolan polkujen kartta
Riuhtan polut 2,75 km, yhteys Portimon polkuihin 2. Uuperiin/Ruissaloon ja 3. Husulaan.

Riuhtan reitti

Riuhtan reitti noin 3km pituinen mukava perhereitti Riuhtan laavun ympärillä. Sen lähtöpaikkana toimii Husula / Tikkamäki: Husupyölintie 240. Riuhtan reitti yhdistää Ruissalon ja Husulan Portimon polut.

Riuhtan reitin kartta
Pitkospuut ja metsäreittejä.

Portimon polut

Portimon polut on retkeilyreitistö, joka kiertelee Ruissalon koulu- ja liikuntakeskuksesta  Kitulaan asti. Vaellusreittiverkostolla on pituutta yhteensä yli 60 kilometriä. Reitti on merkitty opaskyltein sekä puihin maalatuin sinisin täplin. Reitistöä  ylläpitää Vehkalahden Veikot, Haminan kaupungin tuella.

Portimon polut – Vehkalahden Veikot