Koulujen iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä niille oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Ohjattu iltapäivätoiminta alkaa heti oppituntien päätyttyä ja kestää enintään klo 16.30 saakka. Toimintaa ei järjestetä koulujen joulu- ja kevätjuhlapäivinä, loma-aikoina eikä lauantaikoulupäivinä.

Koulukuljetuksessa oleville oppilaille järjestetään yhteiskuljetus iltapäivätoiminnasta kotiin. Mikäli yhteiskuljetuksen aika ei perheelle käy, tulee perheen huolehtia oppilaan kuljetuksesta toiminasta kotiin. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan kuljetustarpeesta ja sen muutoksista kuljetuksen järjestäjälle osoitteeseen koulukuljetukset@kotka.fi

Perusopetuksen iltapäivätoiminta ovat maksullista. Tulojen perusteella huoltaja voi hakea maksun alentamista tai maksuvapautusta.

Maaret Lommi

Perusopetuksen suunnittelija

040 199 17611
maaret.lommi@hamina.fi