Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinointi

Kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön organisoinnista alueellaan (ehkäisevän päihdetyön laki 523/2015)

Kunnan ehkäisevän päihdetyön (EPT) perusrakenteita ovat:

  1. Haminassa EPT-lain mukainen nimetty toimielin on hyvinvointivaliokunta, jonka tehtäviin ehkäisevä päihdetyö on määritelty
  2. Ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta käytännössä vastaava taho, esimerkiksi yhdyshenkilö tai koordinaattori. Haminan yhdyshenkilöt ovat nuorisokoordinaattori (alle 29-vuotiaat) ja hyvinvointikoordinaattori (yli 29-vuotiaat)
  3. Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa hyvinvointikertomus

EPT:n toimintamalliin alle 29v. voit tutustua tästä linkistä:

EPT yhdyshenkilö (alle 29-v)

Jenny Amperla
nuo­ri­so­koor­di­naat­to­ri
Nuo­ri­so­pal­ve­lut

EPT yhdyshenkilö (yli 29-v)

Mia Iivonen
hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri
Hy­vin­voin­nin edistäminen