Tietosuoja

Tältä sivulta löydät Haminan kaupungin tietosuojaselosteet, tietosuojaan liittyviä yhteystietoja ja linkkejä sekä tietosuojasäädöksiä ja -ohjeita.

 

EU-tietosuoja-GDPR

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esim. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Kaupungin asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin

Kaupunki kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Rekisteriin kerättyjen tietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista.

Kaupungin palveluissa henkilötietojen käsittely perustuu pääasiassa kaupungin lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen tai viranomaiselle säädetyn julkisen vallan käyttämiseen. Jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on tällä oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, jotka löytyvät alempaa tältä sivulta.

Tietosuojaselosteissa ilmoitetaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet määritellään tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Rekisterissä olevia tietoja saa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen >>>

Lähetä suojattu sähköposti kaupungin työntekijälle

Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto tulee aina lähettää suojatulla sähköpostilla. Alla olevasta linkistä voit lähettää suojattua postia kaupungin työntekijöille. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hamina.fi

Huomaathan, että suojaamattomalla sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei koskaan pidä lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Tietosuojavastaava

Haminan kaupungin tietosuojavastaavana toimii ICT-kehittäjä.
sähköposti: tietosuoja(ät)hamina.fi
puhelin: 040 1991 688

Mikäli epäilet tietosuojaloukkausta, ota viipymättä yhteyttä kaupungin tietosuojavastaavaan. Yhteydenotto mieluiten sähköpostitse, jotta dokumentointi varmistetaan.

Tietosuojapolitiikka

Tietosuojapolitiikka kuvaa tarkemmin Haminan kaupungin tietosuojan tavoitteet, periaatteet ja toteutuksen. Politiikassa on myös määritelty prosessit tietopyyntöihin ja poikkeamatilanteisiin. Haminan tietosuojapolitiikka_KH 21.5.2018

Tietosuojailmoitukset

Talouspalvelujen asiakasrekisteri

Talouspalvelujen asiakasrekisterissä ylläpidetään henkilötietoja laskutuksen ja maksatuksen järjestämiseksi. Rekisteriin kuuluvat henkilöt, joilla on asiakas- tai toimittajasuhde kaupunkiin.

Tietosuojaseloste talouspalvelujen asiakasrekisteri

Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Hamina Bastionin markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste Hamina Bastionin myyjärekisteri

Tietosuojaseloste Haminan kaupungin museoiden tapahtumien myyjärekisteri

Tietosuojaseloste Hamina Tattoon myyjärekisteri

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, torikysely

Tietosuojaseloste Junior Tattoo2024 ilmoittautuminen_orkesterit ja esiintyjäryhmät

Tietosuojaseloste Junior Tattoo2024_henkilöilmoittautuminen

Tietosuojaseloste Haminan elinvoimaverkostorekisteri

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Visma InSchool Primus opiskelijahallintojärjestelmä

Tietosuojaseloste Google Workspacen perus- ja lukio-opetuksen sähköisen työskentely-ympäristön henkilörekisteri

Tietosuojaseloste Opiskeluhuoltorekisteri

Tietosuojaseloste ViLLE Oppimistietojärjestelmä

Tietosuojaseloste Haminan kansalaisopiston asiakasrekisteri Hellewi

Tietosuojaseloste Haminan Avoimen varhaiskasvatuksen maksuttomat ryhmät

Tietosuojaseloste Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Tiera Vesseli/Daisy

Kiinteistöpalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste tallentava kameravalvonta

Tietosuojaseloste Veteraanikodin ja Pyölintien asuntohakemus ja irtisanominen

Liikuntapalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste TIMMI tilanvarausjärjestelmä

Tietosuojaseloste Uimakouluun ilmoittautuminen

Ympäristön ja rakentamisen valvonnan asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, Ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja terveydensuojelu

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, Eläinlääkintähuollon asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Haminan kaupungin Siisti Siti -kampanja

Maankäytön ja kaavoituksen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Maankäytön ja kaavoituksen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste Louhi väestötietosovellus

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, markkinapaikan varaus

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, toripaikan varaus

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, Trimble laituri- ja venepaikkavarausjärjestelmä

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, kaupungin metsien lupa-asiat

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, kaupunkiveneet

Tietosuojaseloste Haminan kaupunki, puunkaatolupa

Maaseutupalvelujen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste koulutuksiin osallistuvat

Tietosuojaseloste VAP-viljelijät

Tietosuojaseloste viljelijätukihaun lomakkeet ja muut asiakirjat

Tietosuojaseloste jatkotutkittavat

Tietosuojaseloste maksukiellot

Tietosuojaseloste hukkakaurakatselmukset

Tietosuojaseloste eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin lomakkeet ja tositteet

Hyvinvoinnin edistämisen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste vapaaehtoistyö

Tietosuojaseloste vapaaehtoistoiminnan messuille ilmoittautuminen

Tietosuojaseloste elomarkkina kulkueeseen ilmoittautuminen

Työllisyyden edistämisen asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste nuoret kesätyöntekijät

Tietosuojaseloste nuorten yritysseteli

Tietosuojaseloste oppisopimusopiskelijat

Tietosuojaseloste palkkatukityöllistetyt

Tietosuojaseloste siviilipalvelusta suorittavat

Tietosuojaseloste ura-asiakkaat