Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on Haminan kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin, joka tarkastelee asioita ikääntyneiden näkökulmasta. Vanhusneuvoston toiminta perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Tavoitteena on parantaa palvelutarjontaa, joka vastaa vanhusten tarpeita ja parantaa vanhusväestön selviytymistä ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnassa.

Vanhusneuvoston jäsenet:

Lekander Ari, puheenjohtaja, Haminan Seniorit ry
Harjula Oili, Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry
Hannula Pentti, Haminanseudun Oloneuvokset ry
Vierikko Ritva, Haminan kaupungin eläkekerho ry
Järviö Maija-Leena (vara), Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson Perinneyhdistys Ry/ Hamina-Vehkalahden kerho
Suntio Jarmo, Haminan seudun kristilliset eläkeläiset ry
Parkko Matti (vara), Kymenlaakson Rintamaveteraanit ry

Kilpailukykyvaliokunnan edustaja
Kasvatus ja koulutus-valiokunnan edustaja
Hyvinvointivaliokunnan edustaja
Kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja

Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua vanhusneuvoston kokouksiin.

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori Mia Iivonen.

Mia Iivonen
hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri
Hy­vin­voin­nin edistäminen