Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

1) edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa;

2) vaikuttaa kaupungin eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta;

3) antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille kuntalain 28 §:ssä tarkoitetuista vammaisiin henkilöihin vaikuttavista asioista;

4) tehdä aloitteita ja esityksiä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kaupungin viranomaisille;

5) edistää tiedottamista vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa;

6) vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille;

7) edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa;

8) valmistelee vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kaupungin talousyksikön määräämällä tavalla ja aikataulussa;

9) antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen.

Vammaisneuvoston jäsenet:

Grandell Roger, Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry
Hildén Merja, Haminan Seudun Reumayhdistys ry
Hytönen Matti, Etelä-Kymen Parkinsonkerho
Kaipiainen Hannu, Haminan Seudun ERKAT ry
Kataikko Johanna, Etelä-Kymen Epilepsiayhdistys ry
Mäkelä Ritva, Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Pulkkinen Tuire, Kaakkois-Kymen Diabetesyhdistys ry
Ruokonen Markku, Kotkan Kuulo ry
Vitikainen Esa, Kymenlaakson AVH-yhdistys ry., Haminan kerho

kaupunginhallituksen edustaja Ville Virtanen
hyvinvointivaliokunnan edustaja Tapio Haikka

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori Mia Iivonen.

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua vammaisneuvoston kokouksiin.

Mia Iivonen
hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri
Hy­vin­voin­nin edistäminen