Valiokunnat, lautakunnat ja neuvostot

Valiokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Valiokunnat valitaan kaupunginvaltuustossa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valiokuntien tehtävät määräytyvät hallinnonalakohtaisen lainsäädännön ja tehtävien mukaan. Yksityiskohtaiset tehtävät ja toimivalta määritellään kaupungin hallintosäännöissä.

Valiokunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina ja kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallitus on nimennyt edustajansa jokaiseen valiokuntaan ja lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.