Liikuntakortit

Haminalaisten on mahdollista hakea erityisliikuntakorttia, liikuntakorttia sosiaalisin perustein sekä uimahallin päiväkorttia yli 65-vuotiaille. Lisätietoja korteista löytyy alta.

Ulkoliikuntaväline ja nainen jumpalla.

Eri­tyis­lii­kun­ta­kort­ti

Erityisliikuntakortti mahdollistaa liikunnan myös sellaisille kuntalaisille, joiden vamma tai sairaus vaatii kuntoutusta liikunnan avulla.

Erityisliikuntakortti
Nuoria liikuntasalissa tekemässä testejä.

Lii­kun­ta­kort­ti sosiaalisin perustein

Liikuntakortti sosiaalisin perustein mahdollistaa liikunnan harrastamisen myös pienituloisille perheille.

Liikuntakortti sosiaalisin perustein
Rouvat vesijumpassa.

Uimahallin päiväkortti yli 65-vuotiaille

Uimahallin päiväkortti 65 vuotta täyttäneille haminalaisille tukee toimintakyvyn ylläpitämistä. Kortti oikeuttaa pääsyyn uimaan ja uimahallin kuntosalille.

Uimahallin päiväkortti yli 65-vuotiaille