Elintarviketyöntekijän hygieaniaosaamistodistus ja todistus terveydentilan selvittämisestä

Elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita työkseen käsittelevien henkilöiden on osoitettava elintarvikehygieeninen osaaminen hygieniaosaamistodistuksella eli hygieniapassilla. Osaamistestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Ruokaviraston hyväksymät testaajat.

Terveydentilan selvityksellä tarkoitetaan työsuhteen alussa työterveyshuollon tai terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua. Haastattelun yhteydessä työntekijälle korostetaan elintarviketyön hyviä hygieniakäytäntöjä (oireisena ei olla töissä, työnantajalle ilmoitetaan elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti tarttuvasta taudista ja hyvän käsihygienian merkitystä työssä korostetaan ja siihen koulutetaan). Laboratoriotutkimus (salmonella näyte) tehdään, jos työntekijällä on parhaillaan tai hänellä on edeltävän kuukauden aikana ollut kuumeinen ripulitauti. Terveydentilanselvitys vaaditaan työntekijöiltä, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita ja joiden työsuhde kestää vähintään kuukauden. Lisätietoa thl:n sivuilla.