Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojella kuluttajan terveyttä ja taloudellisia etuja varmistamalla elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus, elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikesäännösten mukainen laatu ja elintarvikkeista ja elintarvikekontaktimateriaaleista annettavien tietojen riittävyys ja oikeellisuus. Valvonta kattaa koko elintarvikeketjun mm. alkutuotannon, valmistuksen, tuonnin ja viennin, markkinoinnin, kuljetuksen, kaupanpidon, tarjoilun ja muun luovutuksen. Elintarvikevalvonnan tarkastuksia tehdään oiva-ohjeiden mukaan ja pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta.

Elintarvikealan toimijat vastaavat omavalvonnallaan siitä, että toiminta ja elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimijan on tunnettava toimintaansa liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat. Toimijan tulee valvoa itse toimintaansa ja tuotteittensa laatua laatimansa omavalvontasuunnitelman avulla.

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

  • perustat elintarvikehuoneiston tai laitoksen
  • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu (olennainen muutos, toimijan vaihdos tai toiminnan lopettaminen)
  • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta, elintarvikkeesta annettavista tiedoista tai elintarvikehuoneistosta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta

Elintarvikevalvonnan asioissa teitä palvelee:

Ravintolat, keittiöt
terveystarkastaja Katja Lehtonen
p. 040 199 1270

Myymälät, leipomot, torimyynti
terveystarkastaja Harri Julkunen
p. 040 551 0016

Keskuskeittiöt, pitopalvelu, varastot, kuljetukset, ruokamyrkytykset
terveysinsinööri Maria Komi
p. 040 199 1557

Virolahden ja Miehikkälän elintarvikevalvonta
va. terveystarkastaja Mira Vesala
p. 050 535 6165

Laitosvalvonta
hygieenikkoeläinlääkäri Tuomas Haltiala
p. 020 6157910