Omavalvonta

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. Omavalvonnan tulokset on kirjattava riittävällä tarkkuudella ja omavalvonnan asiakirjat on säilytettävä siten, että ne ovat valvontaviranomaisen tarkastettavissa.

Omavalvontaohjeita löytyy Ruokaviraston sivuilta