Ei ammattimainen elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu

Pienimpien toimijoiden, kuten yksityishenkilöiden, harrastekerhojen tai koululuokkien tilapäisestä vähäriskisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta. Elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskisiä tuotteita ovat esimerkiksi leivät, piparkakut ja muut huoneenlämmössä säilyvät leivonnaiset ja myllytuotteet. Ruoan valmistus ei lähtökohtaisesti ole vähäriskistä toimintaa, koska ruoan jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen liittyy aina riskejä. Yksityisen henkilön tai yksityisen elinkeinoharjoittajan (toiminimiyrittäjän) on kuitenkin tietyillä ehdoilla mahdollista harjoittaa pop-up -ravintolatoimintaa ilman rekisteröintiä. Tarkemmin pop-up -toiminnasta Ruokaviraston sivuilla.

Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä tällaisesta myynnistä tarvitse tehdä erillistä myynti-ilmoitusta.