Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys

Haminan ja Virolahden kuntaliitos on kariutunut. Virolahden kunnanvaltuusto hylkäsi kokouksessaan 7.5.2024 yhdistymissopimuksen äänin 14-7. Samaan aikaan pidetyssä Haminan kaupunginvaltuuston kokouksessa sopimuksen takana oli 35 valtuutettua 43:sta.

Toteutuakseen Haminan ja Virolahden kuntaliitos olisi vaatinut molempien kuntien valtuustojen myönteisen, samansisältöisen päätöksen. Haminan ja Virolahden edellinen liitoshanke kariutui vuonna 2011. 

Tiedote 7.5.2024: Haminan ja Virolahden kuntaliitos on kariutunut

Tiedote 22.4.2024: Haminan ja Virolahden kuntaliitos otti askeleen taaksepäin

Kuntaliitosselvityksen nähtävillä olevat asiakirjat:


Kuntaliitosselvityksen lähtökohdat ja tavoite

Edellisen kerran vuonna 2011 selvitettiin kuntaliitoksen mahdollisuutta Haminan ja Virolahden välillä. Sen jälkeen on tehty yksi merkittävimmästä julkishallinnon uudistuksista, kun 1.1.2023 sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi Kymenlaakson hyvinvointialueelle.

Keväällä 2025 järjestetään seuraavat kuntavaalit ja uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2025. Kyseinen ajankohta huomioitiin myös kuntaliitosselvitystä tehtäessä.

Kuntaliitosselvityksen tavoitteena oli selvittää, onko yhtenä kuntana tai kaupunkina mahdollisuus paremmin vastata kuntien tulevaisuuden haasteisiin sekä paremmat edellytykset järjestää alueen asukkaiden palvelut ja niiden tarvitsema rahoitus pidemmällä aikavälillä. Selvityksen tekemistä puolsivat lisäksi alueiden yhteiset taloudelliset haasteet sekä väestöpohjan ikääntyminen.

Kuntaliitosselvitystä valmistelivat kuntaliitosselvityksen johtoryhmäohjausryhmä ja eri vastuualueiden työparit/ryhmät.

Kuntaliitosselvityksessä asiantuntijatukena toimi FCG Finnish Consulting Group Oy. Yhteistyössä kuntien kanssa se tuotti analyysejä päätöksen tueksi.

TIEDOTTEET

Tiedote 7.5.2024: Haminan ja Virolahden kuntaliitos on kariutunut

Tiedote 22.4.2024: Haminan ja Virolahden kuntaliitos otti askeleen taaksepäin

Tiedote 19.4.2024: Haminan ja Virolahden kuntaliitos hallitusten arvioitavana

Tiedote 14.3.2024: Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys kuntalaisten kuultavaksi

Haminan kuntalaistilaisuuden 6.3.2024 videotallenne

Johtoryhmän kokoustiedote 7.2.2024: Jos kuntaliitos toteutuu, Virolahti liitetään Haminaan

Ohjausryhmän kokoustiedote 25.1.2024: Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys etenee, työparien raportit valmistuivat

Ohjausryhmän kokoustiedote 18.10.2023: Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys käynnistyi

Keskustele kuntaliitoksesta

Palautetta ja kommentteja kuntaliitosselvityksestä voit antaa Haminan kaupungin palautepalvelun ja Virolahden kunnan palautelomakkeen kautta.