Jos kuntaliitos toteutuu, Virolahti liitetään Haminaan

Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvityksen johtoryhmä kokoontui Haminan kaupungintalossa tiistaina 6.2.2024. 

Viime viikolla Virolahden ja Haminan valtuustoille pidettiin omat kuntaliitosselvityksen infotilaisuudet. Molemmissa tilaisuuksissa keskustelu oli vilkasta ja niiden perusteella johtoryhmä teki tiistain kokouksessaan yhdistymissopimusluonnokseen täydennyksiä ja muutoksia. 

Yhdistymissopimusluonnoksessa esitetään, että kuntaliitoksen mahdollisesti toteutuessa 1.1.2025,  Virolahden kunta liitetään Haminan kaupunkiin. Yhdistyvän kaupungin nimenä säilyy Hamina ja se ottaa käyttöön Haminan nykyisen vaakunan. Kuntien johtajien asemasta tehdään esitys myöhemmin. 

Mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa 1.1.2025 luottamushenkilöorganisaatio muodostuisi  kuntavaalien jälkeen 1.6.2025 alkaen 43-jäsenisestä kaupunginvaltuustosta, 13-jäsenisestä kaupunginhallituksesta ja kolmesta 11-jäsenisestä valiokunnasta (sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kaupunkikehitysvaliokunta, kilpailukykyvaliokunta). Valiokuntien nimet ja tarkemmat tehtävät määritellään myöhemmin. Lisäksi kaupungissa toimivat lakisääteiset toimielimet mm. tarkastus- ja vaalilautakunnat sekä lupavaliokunta.

Siirtymäajan 1.1.-31.5.2025 mahdollisen yhdistyneen kunnan kaupunginvaltuustona toimisi 2021 vaaleissa valittu Haminan kaupunginvaltuuston ja Virolahden kunnanvaltuuston muodostama 64-jäseninen yhteisvaltuusto. Siirtymäajaksi valittavan kaupunginhallituksen ehdotettu paikkajako perustuu yhdistelmään  kuntavaalien 2021 äänimääristä. Siirtymäajan kunnanhallitus vastaa myös lautakuntatasoisista asioista pois lukien lakisääteiset toimielimet. 

Seuraavaksi sopimusluonnosta käsittelee 15.2. kokoontuva kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä, johon kuuluvat mm. molempien kuntien valtuustoryhmien edustajat. Asia etenee kuntien hallituksiin maaliskuussa ja kuntaliitoksesta päättävät molempien kuntien valtuustot samaan aikaan 7.5.2024. 

LIITE: Ehdotus uuden kunnan luottamushenkilöorganisaatiosta

Lisätiedot:
Ilari Soosalu, Haminan kaupunginjohtaja
p. 040 153 2213, ilari.soosalu@hamina.fi

Otto Koskela, Virolahden kunnanjohtaja
p. 040 199 2146, otto.koskela@virolahti.fi