Kuntaliitosselvityksen ohjausryhmän kokous Haminan raatihuoneella

Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys käynnistyi

Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys käynnistyi tiistaina 17.10.2023, kun kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Haminan raatihuoneella. Kuntaliitosselvityksen teettäminen lähti liikkeelle viime keväänä Virolahden kunnan aloitteesta, kun se tiedusteli Haminan kaupungilta kiinnostusta kuntaliitosselvityksen tekemiseen. Molempien kuntien valtuustot tekivät syyskuussa 2023 päätöksen kuntaliitosselvityksen aloittamisesta.

Selvityksen tavoitteena on selvittää, voisiko Hamina ja Virolahti yhtenä kuntana vastata paremmin kuntien tulevaisuuden haasteisiin ja järjestää paremmin alueen asukkaiden tarvitsemat palvelut sekä niiden rahoitus. 

  • Otimme myönteisesti vastaan Virolahden kutsun kuntaliitosneuvotteluista. Nyt selvitetään yhdessä edellytyksiä kuntaliitokselle. Käymme neuvottelupöytään avoimin ja positiivisin mielin, vakuuttaa Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Pakkanen (PS).

Kuntaliitosselvityksessä asiantuntijatukena toimii FCG Konsultointi Oy. Yhteistyössä kuntien kanssa se tuottaa analyysejä päätöksen tueksi. 

Hamina ja Virolahti eivät ole ensimmäistä kertaa mukana, kun kuntaliitosselvityksestä puhutaan. Edellisen kerran mahdollisuutta Haminan ja Virolahden kuntaliitokseen selvitettiin vuonna 2011. Silloin yhteistä tahtoa ei tarpeeksi löytynyt.

Nyt vasta selvitellään

Mitään varmuutta kuntaliitoksen syntymisestä ei ole tälläkään kertaa. Kun selvitys on tehty, niin sen jälkeen katsotaan, onko kuntaliitokselle perusteita. 

  • Meille on tärkeää turvata kuntalaisille hyvät ja toimivat palvelut. Tietenkin olisi kiva olla jatkossakin virolahtelainen, mutta nyt pitää kuitenkin ajatella tulevaisuutta, totesi kokouksen avauspuheessaan kuntaliitosselvityksen ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Virolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen (kesk.).

Selvitystyön johtoryhmän muodostavat molempien kuntien hallituksien ja valtuustojen puheenjohtajat sekä kuntajohtajat.

Ohjausryhmän muut jäsenet ovat kuntien johtavat luottamushenkilöt, kuntien johtajat ja molempien kuntien valtuustoryhmistä valitut edustajat. 

Eri vastuualueiden johtavista viranhaltijoista koostuvat työryhmät valmistelevat asioita johtoryhmälle ja laativat selvitystä varten analyysit ja näkemykset omalta vastuualueeltaan. Työryhmien raportit valmistuvat tammikuussa 2024.

Prosessin aikana informoidaan kuntien valtuustoja vielä syksyn aikana ja kuntalaistilaisuudet järjestetään molemmissa kunnissa keväällä selvityksen valmistuttua.

Kuntaliitosselvityksen valmistumiselle aikataulu on tiukka. Jotta kuntaliitos olisi mahdollista vuonna 2025, esitys kuntaliitoksesta kuntien hallituksille tulee tehdä maaliskuussa ja kuntien valtuustoille huhtikuussa. 

Haminan ja Virolahden valtuustot päättävät lopullisesti sen, syntyykö kuntaliitos vai ei. Mikäli molempien kuntien valtuustot hyväksyvät yhdistymissopimuksen, kuntien yhdistymistä koskeva esitys tulee toimittaa valtiovarainministeriölle toukokuun 15. päivään mennessä ja esitys kuntajaon muuttamisesta valtioneuvostolle viimeistään 30.6.2024.

Selvitystyön etenemistä voit seurata verkossa osoitteessa hamina.fi/asukkaalle/kuntaliitosselvitys. Linkki sivulle löytyy sekä Haminan kaupungin että Virolahden kunnan kotisivuilta.

Lisätiedot:
Ilari Soosalu, Haminan kaupunginjohtaja
p. 040 153 2213, ilari.soosalu@hamina.fi
Otto Koskela, Virolahden kunnanjohtaja
p. 040 199 2146, otto.koskela@virolahti.fi