Haminan ja Virolahden kuntaliitos hallitusten arvioitavana

Virolahden liittyminen Haminaan saattaa olla askeleen lähempänä, jos sekä Haminan kaupunginhallitus että Virolahden kunnanhallitus esittävät maanantain 22.4.2024 kokouksissaan kuntaliitossopimuksen hyväksymistä. Lopullisesti asiasta päättävät kunnanvaltuustot tiistaina 7.5.2024. Mikäli valtuustot päättävät hyväksyä esityksen, Hamina ja Virolahti yhdistyvät vuoden 2025 alusta alkaen.

Kuntaliitosselvityksen teettäminen lähti liikkeelle viime keväänä Virolahden
kunnan aloitteesta, kun se tiedusteli Haminan kaupungilta kiinnostusta
kuntaliitosselvityksen tekemiseen. Molempien kuntien valtuustot tekivät syyskuussa 2023 päätöksen kuntaliitosselvityksen aloittamisesta. Selvityksen tavoitteena oli selvittää, voisiko Hamina ja Virolahti yhtenä kuntana vastata paremmin kuntien tulevaisuuden haasteisiin ja järjestää paremmin alueen asukkaiden tarvitsemat palvelut sekä niiden rahoitus.

Selvitystyön valmistumista ohjasivat ja seurasivat kuntaliitosselvityksen johto- ja ohjausryhmät. Eri vastuualueiden johtavista viranhaltijoista koostuneet työryhmät esittelivät työnsä tuloksia johtoryhmälle tammikuussa 2024, jonka jälkeen johtoryhmä, ohjausryhmä sekä molempien kuntien valtuustot luonnostelivat selvitysraportin ja yhdistymissopimuksen. Lopullinen selvitysraportti koostui työryhmien valmisteleman ja johtoryhmän valitseman laajan tiedon lisäksi kuntien toimittamasta tilastollisesta tietomateriaalista sekä muista alueellisista tietoaineistoista ja selvityksistä.

Yhdistymissopimus sekä selvitysraportti olivat nähtävillä kuntien verkkosivuilla 19.3.-17.4.2024, jona aikana molempien kuntien asukkailla oli tilaisuus tehdä huomautus kuntien yhdistymisesityksestä.

Mikäli kuntien valtuustot 7.5.2024 hyväksyvät esitetyn yhdistymissopimuksen, Haminan kaupunki ja Virolahden kunta yhdessä esittävät valtiovarainministeriölle Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan yhdistymistä siten, että Virolahden kunta lakkaa 31.12.2024 ja yhdistyy Haminan kaupunkiin 1.1.2025. Päätökseen liittyy myös kuntien esitys hakea yhdessä valtiovarainministeriöltä 4,5 miljoonan euron suuruista harkinnanvaraista yhdistymisavustusta.

LIITTEET: