Kuntaliitosselvityksen työryhmien tehtävä ja jäsenet

Työparien tehtävä

 • Työparit valmistelevat johtoryhmälle ja selvittäjille analyysit ja näkemykset oman vastuualueensa osalta. Työn tavoite on, että saadaan riittävät tiedot selvityksen tarpeisiin ja tehdä palautteen perusteella tarkennuksia ja lisäselvityksiä tarvittaessa.
 • Työparien raportit toimitetaan eri vaiheessa johtoryhmälle ja selvittäjille. Aikataulua tarkennetaan selvityksen edetessä. Kokonaisuudessaan työryhmien työ kestää tammi-helmikuuhun saakka.

Palveluiden nykytila-analyysi ja vertailu

 1. Analyysi kuntien palvelujen järjestämisen ja organisoinnin nykytilanteesta
 2. Näkemys palvelujen järjestämien ja hallinnon samanlaisuuksista ja eroista.

Nykytilakuvaus on valmis marraskuussa. Työryhmien väliraportointi tapahtuu marraskuussa/joulukuussa.

Uuden kunnan palveluiden järjestäminen

 1. Arvio kuntien yhdistymisen mahdollisista eduista, riskeistä ja muista vaikutuksista palvelujen näkökulmasta
 2. Näkemys palveluiden ja hallinnon järjestämisen eri vaihtoehdoista.

Työryhmien raportit tammikuussa 2024.

Selvityksen työparit/ryhmät

Hallinto ja henkilöstö -työpari

 • Hallintojohtaja Sanna Lahti, Virolahti
 • Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maria Ovaska, Hamina

Taloustyöpari

 • Talousjohtaja Olli Vilen, Hamina
 • Hallintojohtaja Sanna Lahti, Virolahti

Koulutus-, varhaiskasvatus sekä sivistys ja kulttuuri – työpari/ryhmä

 • Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen/varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander ja rehtori Varpu Pousi, Virolahti
 • Vt. Kasvatus- ja koulutusjohtaja Suvi Takkinen, Hamina
 • Varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Palmola, Hamina
 • Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, Virolahti
 • Osallisuusjohtaja Pia Nordman, Hamina
 • Vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, Virolahti

Yhdyskuntarakenne, tekninen ja ympäristö -työpari

 • Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, Hamina
 • Kiinteistöpäällikkö Toni Puustinen, Hamina
 • Vt. Tekninen johtaja Sami Nivuslammi, Virolahti

Elinvoimatyöpari

 • Kunnanjohtaja Otto Koskela, Virolahti
 • Kaupunginjohtaja Ilari Soosalu, Hamina

Lisäksi

Viestintätiimi

 • Viestintäasiantuntija Minna Nordström, Hamina
 • Matkailupäällikkö Anu-Leena Lintunen, Virolahti

Poliittinen ja ammatillinen johtamisjärjestelmä ja organisaatio

 • Johtoryhmä