Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisella valvonnalla ylläpidetään ja edistetään väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistään, vähennetään ja poistetaan sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi.