Haittaeläimet

ROTTAHAVAINNOT YLEISTYVÄT

Haminan kaupungin terveysvalvontaan tehdään ilmoituksia rottahavainnoista ajoittain ympäri kaupunkia. Rottien määrän pitäisi kuitenkin pysyä kurissa, kun kiinteistöjen jätehuolto pidetään kunnossa ja muutenkin toimitaan siten, että rotille ei löydy ravintoa eikä suojaisia pesäpaikkoja. Rottien ennaltaehkäisy on tärkeää. Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja. Rotat liikkuvat yleensä ravinnon perässä, mutta mm. rakennus- ja räjäytystöiden seurauksena rotat saattavat etsiä uusia pesäpaikkoja ja rottia voi nähdä liikkeellä tavanomaista enemmän.

Miten ehkäistä rottaongelmaa?

Estä rotan ravinnon saanti pitämällä ruokajätteet kannellisessa ja tuhoeläimiltä suojatussa jäteastiassa tai kompostorissa. Ruokajätettä ei saa laittaa maahan eikä avonaiseen puutarhakompostoriin rottia houkuttelemaan.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteistön jätehuoltoon. Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Jäteastioiden tulee olla aina suljettuja ja ehjiä. Jäteastian pohja kannattaa tarkastaa säännöllisesti, sillä rotat voivat jyrsiä pohjaan reiän ja päästä sitä kautta huomaamattomasti ravinnon hakuun.

Lintujen ruokinta voi houkutella myös rottia. Lintujen ruokinnassa tulisi käyttä ruokinta-automaatteja, joista ei pääse putoamaan suuria määriä ruokaa maahan. Siivoa ruokintapaikan alle kerääntyvä siemen- ja kuorimassa säännöllisesti pois jäteastiaan. Ruokintaan käytettävät siemenet tulee säilyttää niin, etteivät haittaeläimet pääse niihin. Mikäli lintujenruokintapaikkojen läheisyydessä tehdään havaintoja rotista tai muista tuhoeläimistä, ruokinta on syytä lopettaa kunnes tuholaisongelma on poistunut. Kesäaikaan lintujen ruokinta ei ole tarpeen, koska linnut löytävät ravintonsa luonnosta. On mahdollista, että pesimäaikaan tarjottu helposti saatavilla oleva siemenravinto heikentää poikasten selviytymistä ja kasvua, koska luonnossa ne saavat myös hyönteisravintoa, minkä osuus ravinnosta voi vähentyä ruokinnan vuoksi.

Rotta suosii kosteita, maanläheisiä paikkoja, joihin se voi helposti kaivaa maanalaisia käytäviä. Erilaiset lauta- ja romukasat tarjoavatkin hyvän suojan rotille. Pihapiiri siisteyteen on hyvä kiinnittää huomiotta ja siivota ylimääräiset lauta- tai romukasat pois.

Torjuntatoimet

Tarvittaessa rottia voidaan torjua erilaisin loukuin tai torjunta-ainein. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa. Rotanloukkuja myydään kuluttajille kaupoissa. Tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Terveydensuojelulain mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin rottien ja muidenkin haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä. Mikäli rottia havaitaan taloyhtiön alueella, on asiasta syytä ilmoittaa isännöitsijälle. Tarvittaessa terveysvalvonta tiedottaa alueen asukkaita rottahavainnoista ja antaa ohjeistusta rottien torjunnasta.

Lisätietoja:

Haminan kaupunki, terveystarkastajat p. 05 749 2551 terveystarkastaja@hamina.fi