Asumisterveys

Asumisterveyteen kuuluvat asuntojen sekä päivähoito- ja koulutilojen, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet. Asunnon ja muun sisätilan tarkastus perustuu terveyden-suojelulakiin (763/1994). Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan asunnon tai muun sisätilan sisäilman tulee olla puhdasta eivätkä kosteus, melu, ilmanvaihto, haju, pöly, valo, säteily, mikrobit tai muut tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa. Tarkastusta voi pyytää asukas, kiinteistön omistaja tai muu asianosainen.

Asunnon ja julkisten oleskelutilojen puutteista ja korjauksista tulisi olla ensisijaisesti yhteydessä kiinteistön isännöitsijään tai asunnon omistajaan, mikäli kyseessä on vuokra-asunto. Tällöin terveysvalvontaan voidaan ottaa yhteyttä, mikäli ilmoitettujen puutteiden johdosta ei ole ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin.

Terveydensuojeluviranomainen ei tee tarkastuksia tai lausuntoja liittyen asunnon myyntiin tai ostoon. Kuntoarvioiden tekeminen kuuluu yksityisille tahoille.

Lisätietoja sisätilojen terveyshaitoista

Lisätietoa:

Terveystarkastaja Harri Julkunen p. 040 551 0016

Terveystarkastaja Tuula Tikerpuu p. 0400 268 633