Tupakkavalvonta

Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Kunnan terveystarkastajat valvovat tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista, markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten noudattamista. Lisäksi valvotaan tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista.

Tupakkavalvonnan kansallisena keskusviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.