Haminassa koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen. Erityistapauksissa oppilaita voidaan kuljettaa myös taksilla.

Perusopetuslain 32§:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli

  • koulumatkan pituus ylittää 5 km. Matka   mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä.
  • koulumatka katsotan vaaralliseksi. Haminassa koulumatkan vaarallisuutta määriteltäessä apuna käytetään valtakunnallista Koululiitu -ohjelmaa. 
  • koulumatka katsotaan liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Päätös perustuu aina asiantuntijalausuntoon 

Perusopetuslain mukaan oppilaan edestakaisen  koulumatkan kesto saa olla enintään 2,5h, yli 13 -vuotiailla enintään 3h.

Haminassa koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen. Erityistapauksissa oppilaita voidaan kuljettaa myös taksilla.

Maksuton koulukuljetus järjestetään oppilaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta  lähikouluun. Perheen valitseman toissijaisen opiskelupaikan valinneella oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Koulukuljetusta anotaan lomakkeella, joka löytyy Haminan kaupungin verkkosivuilta, https://www.hamina.fi/asukkaalle/kasvatus-koulutus/koulutuspalvelut/lomakkeet-linkit-ja-ohjeet/
Lomake palautetaan täytettynä koulun rehtorille/kansliaan.

Lisää tietoa koulukuljetuksista löytyy Haminan koulukuljetusoppaasta.

Linkki koulukujetusoppaaseen

Pin It on Pinterest

Share This