Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu, suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Valvonta kattaa elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen, myynnin, käsittelyn ja tarjoiltavat tuotteet. Elintarvikkeista tarkistetaan mm. esite- ja pakkausmerkintöjä, säilytys- ja käsittelyolosuhteita sekä otetaan näytteitä tutkittavaksi.

Elintarvikealan toimijoiden on varmistuttava, että kaikki niiden vastuulla olevat elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimijan on tunnettava toimintaansa liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat. Toimijan tulee valvoa itse toimintaansa ja tuotteittensa laatua laatimansa kirjallisen omavalvontasuunnitelman avulla. Terveystarkastajat tarkkailevat toimijoiden omavalvonnan toteutumista ennalta ilmoittamattomilla tarkastuskäynneillä.

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

  • perustat elintarvikehuoneiston tai laitoksen
  • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu (olennainen muutos, toimijan vaihdos tai toiminnan lopettaminen)
  • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta, elintarvikkeesta annettavista tiedoista tai elintarvikehuoneistosta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta

Elintarvikevalvonnan asioissa teitä palvelee:

Ravintolat, keittiöt
terveystarkastaja Katja Lehtonen
p. 040 199 1270

Myymälät, leipomot, torimyynti
terveystarkastaja Harri Julkunen
p. 040 551 0016

Keskuskeittiöt, pitopalvelu, varastot, kuljetukset, ruokamyrkytykset
terveysinsinööri Maria Komi
p. 040 199 1557

Virolahti ja Miehikkälä
va. terveystarkastaja Minttu Miettinen
p. 050 535 6165

Laitosvalvonta
hygieenikkoeläinlääkäri Tuomas Haltiala
p. 020 6157910

Pin It on Pinterest

Share This