Kuntalisä

Haminan kaupungin kuntalisä yrityksille

Kuntalisä on Haminan kaupungin yrittäjälle maksama lisätuki palkkauskustannuksiin. Yritys voi hakea kuntalisää työllistäessään joko pitkäaikaistyöttömän tai alle 30 -vuotiaan nuoren, joka on ollut työttömänä vähintään 6 kuukautta. Kuntalisää voi saada myös, kun työllistää työttömän työnhakijan oppisopimuksella. Kuntalisä on sidottu TE-toimiston palkkatukípäätökseen.

Kuntalisän maksimimäärä on 350€/kk ja sitä myönnetään enintään 6 kuukaudeksi. Oppisopimuskoulutukseen kuntalisää voi saada 12 kuukauden ajan.
Yhdessä muiden tukien kanssa kuntalisä voi kattaa enintään 50% palkkauskustannuksista. Sen hyöty yrittäjälle voi olla jopa 20% palkkauskuluista. Kuntalisä kuuluu de minimis -ehdoin myönnettäviin tukiin.

Kuntalisää haetaan kirjallisesti ja hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Hakeminen edellyttää TE-toimiston palkkatukipäätöstä. Jälkikäteen haettaessa kuntalisähakemus on jätettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta

Kuntalisän hakulomake ja ohjeet

Kuntalisän palkkaselvityslomake.

Esimerkkejä kansallisista de minimistukiohjelmista

 

Lisätietoa:
työllisyyskoordinaattori
Kristiina Puska
040 199 1584
kristiina.puska(a)hamina.fi