Tilapäislaina yhdistyksille

Tilapäislaina työllistämiseen yhdistyksille

Haminan kaupunki kannustaa yhdistyksiä työllistämiseen myöntämällä niille tilapäislainaa palkkatukityöllistämisen alkukuluihin. Lainoittamisella haetaan apua tilanteeseen, jossa yhdistyksillä olisi olemassa työtehtäviä, mutta omien kassavarojen vähyys muodostaa esteen työllistämiselle, kun TE-toimiston palkkatuki saadaan jälkikäteen.

Tilapäinen työllistämislaina on kohdistettu niille pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea vähintään 300 päivää. Näin pyritään helpottamaan kaikkein pisimpään työttöminä olleiden tilannetta. Työsuhde saadaan alkuun lainoittamalla 1-3 ensimmäisen kuukauden palkkakustannuksia siltä osalta, jonka TE-toimiston jälkikäteen maksama palkkatuki kattaa, kuitenkin enintään 1300 euroa kuukaudessa.

Lainaa voidaan myöntää haminalaiselle yhdistykselle, joka työllistää haminalaisen pitkäaikaistyöttömän palkkatukityösuhteeseen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, tai siihen saakka kun työssäoloehto täyttyy. Näin myös henkilön oikeus työttömyyspäivärahaan (ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan) palautuu.

Tilapäislainalla halutaan kannustaa kaikkia yhdistyksiä toimialaan katsomatta pohtimaan omia työllistämismahdollisuuksiaan. Jos palkkatukityöllistämisen hakukuviot ovat itselle vieraita, voi tukea hakuprosessiin saada TE-toimistosta tai esimerkiksi Etelä-Kymen työttömät ry:ltä, joka on kokenut palkkatukityöllistäjä.

Lainaa haetaan hakemuslomakkeella sen jälkeen kun TE-toimiston palkkatukipäätös on saatu. Lainahakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Tulostettavat hakulomakkeet ja ohjeet saa tällä hetkellä sähköpostilla työllisyyskoordinaattorilta.

Lisätietoja:
työllisyyskoordinaattori Kristiina Puska
040 1991 584
kristiina.puska(a)hamina.fi