Uuden-Summan koulu

Uuden-Summan koulun julkisivu

Uuden-Summan koulu on sopivan kokoinen, turvallinen, avoin ja kannustava oppimisympäristö. Koulussa käytetään tarkoituksenmukaisia ja nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja – välineitä sekä toimitaan positiivisen pedagogiikan hengessä. Uuden-Summan koulu on Liikkuva koulu ja ympäröivä luonto antaa liikkumiseen paljon erilaisia mahdollisuuksia. Koulu sijaitsee noin 5 km länteen Haminan keskustasta.

Uuden-Summan koulu arvostaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja tukee huoltajia heidän kasvatustyössään. Koulu tekee myös mielellään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Tärkeäksi koetaan perustietojen ja -taitojen opiskelu yksilölliset oppimisedellytykset huomioiden. Toimiminen joustavasti erilaisissa tilanteissa, kasvatusvastuu yli luokkarajojen ja erilaisissa ryhmissä työskentelyn harjoitteleminen ovat olennainen osa koulun toiminta-ajatusta.