Neuvottoman koulu

Neuvottoman koulun julkisivu

Neuvottoman koulu on alle sadan oppilaan 1.-6. lk yhteisöllinen kyläkoulu. Koulu sijaitsee läntisessä Haminassa, Neuvottoman kylässä, noin Haminan ja Kotkan puolivälissä monipuolisten luontomahdollisuuksien keskellä.  Koululla on liikuntahalli, oma kenttä ja iso piha. Koulullamme toimii aktiivinen oppilaskunta ja vanhempaintoimikunta. Neuvottoman koulu tekee myös tiivistä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Pienessä yhteisössä kaikki tuntevat toisensa ja koulussamme on selkeät toimintamallit mahdollisten kiusaamistilanteiden varalta. Käytössä on myös oppilaiden vertaissovittelumalli. Tavoitteenamme on kasvattaa itsestään, toisistaan ja ympäristöstään huolehtivia kansalaisia. Vaikka korostamme perustaitojen ja -tietojen hallintaa, koulullamme tarjotaan aineopettajatasoista musiikin, kuvataiteen ja kielten opetusta.