Varhaiskasvatukseen hakeminen

– päätökset
– tulotietojen ilmoittaminen
– siirtohaku

Varhaiskasvatusta toteutetaan perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja esikouluissa sekä avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa.

Perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta pienessä lapsiryhmässä, johon kuuluu yleensä neljä lasta.

Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarussuhteet, sekä hoidon ja tuen tarve. Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30 – 17.00. Vuoropäiväkodissa on ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa lapsille, jotka tarvitsevat sitä vanhempien työn tai opiskelun takia.

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnallista varhaiskasvatusta, se järjestetään esikoulussa.

Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiä järjestetään Linnoituksen päiväkodilla. Lisäksi on perheille suunnattua toimintaa ja hoitopäiviä.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään
4 KUUKAUTTA ENNEN HOIDON TARVETTA. Äkillisessä tilanteessa työnsaannin tai opiskelun takia hoitopaikkaa tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Parhaiten huoltajien toiveiden mukainen hoitopaikka järjestyy alkusyksystä, mikäli varhaiskasvatushakemus on jätetty 4 kuukautta aiemmin. Muina aikoina hoitopaikkaa tarjotaan sieltä, missä paikkoja on vapaana. Jos lapsi ei saa huoltajien toivomaa hoitopaikkaa, voi siirtohaun laittaa voimaan. Siirtohaku on uudistettava vuosittain 30.4. mennessä, muuten se raukeaa.

Lapsen varhaiskasvatuspaikka tai – ryhmä voi hoitosuhteen aikana toiminnallisista syistä muuttua yhteisellä sopimuksella huoltajien kanssa.

Jos sinulla ei ole internet yhteyttä niin voit tarvittaessa pyytää hakemuslomakkeen Sirpa Lenkkeriltä p. 040 509 3658.
Hakemus palautetaan osoitteella: Haminan kaupunki/ Varhaiskasvatus, PL 70, 49401 Hamina.
Varhaiskasvatuspäätöksestä ilmoitetaan viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon alkamista.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Yhteydenotot mielellään sähköpostilla varhaiskasvatus(a)hamina.fi