Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksesta saa apua ja tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja suomi toisena kielenä-opettajat toimivat varhaiskasvatusyksiköissä sekä perhepäivähoidossa, jolloin lapsi saa avun omassa oppimisympäristössään.

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat pääsääntöisesti lähipäiväkoteihin tai alueensa esiopetusryhmiin. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään tai ryhmään sijoitetaan ryhmäohjaaja. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapselle laaditaan yksilöllisen tuen suunnitelma osana varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksessa tehostetun (HOPS) tai erityisen tuen suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhteisen sopimuksen mukaisesti.