Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Haminan varhaiskasvatus tehdään yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on, että asiat hoidetaan keskustelemalla varhaiskasvatusyksikön henkilöstön ja tarvittaessa esimiehen kanssa. Palvelun käyttäjiä kannustetaan avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa varhaiskasvatuksen arkeen ja toimintatapoihin liittyvistä asioista. Hyvä varhaiskasvatus rakennetaan yhdessä.

Mikäli asiat eivät yhdessä puhumalla ratkea, on palvelun käyttäjällä mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta liittyen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun. Muistutus tehdään kirjallisesti. Siinä tulee olla kirjattuna taho, jota muistutus koskee eli päiväkodin nimi ja ryhmä tai perhepäivähoitaja sekä muistutuksen aihe. Muistutuksesta tulee ilmetä myös muistutuksen tekijän yhteystiedot, jonne vastine toimitetaan.

Muistutus toimitetaan kaupungin Kirjaamoon sähköpostilla: kirjaamo(a)hamina.fi tai postitse: Kirjaamo, PL 70, 49401 Hamina. Muistutuksen voi toimittaa myös asiointipalveluun osoitteeseen Puistokatu 2. Kirjaamosta muistutus toimitetaan varhaiskasvatusyksikön vastaavalle opettajalle, esimiehelle sekä varhaiskasvatuspäällikölle.

Muistutus kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti ja siihen annetaan vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).