Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa

Kunnan valvontaviranomainen myöntää luvat tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntiä varten. Vähittäis- ja tukkumyyntilupaa voi hakea sähköisellä tai paperihakemuksella. Molemmat hakemuspohjat löytyvät Valviran internet-sivuilta. Hakemuksen liitteeksi on laitettava tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma. Kun toimijalle myönnetään tupakkatuotteiden myyntilupa, siitä peritään myöntämishetkellä myyntilupamaksu ja tämän jälkeen vuosittainen valvontamaksu. Maksujen suuruus perustuu lupavaliokunnan hyväksymään taksaan.

Ennen 15.08.2016 myönnettyjen tupakanmyyntilupien haltijat voivat tehdä ilmoituksen nikotiininesteiden myynnistä Haminan terveysvalvontaan. Ilmoituksen liitteeksi on laitettava päivitetty omavalvontasuunnitelma.

Kaikki muutokset koskien tupakan tai nikotiininesteiden myyntiä on ilmoitettava Haminan kaupungin terveysvalvontaan.

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Harri Julkunen p. 040 551 0016

Terveystarkastaja Katja Lehtonen p. 040 199 1270