Asuinyhteisön tupakointikielto

Asuntoyhtiön yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö voi myös kieltää tupakoinnin sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa, lasten leikkialueilla, yleisillä parvekkeilla, sekä sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä. Lisäksi asuntoyhtiön on mahdollista hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen sisätiloihin, sekä huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin.Kunta voi määrätä tupakointikiellon pyydetyille alueille, mikäli niistä on mahdollista muutenkin kuin poikkeuksena esim. rakenteiden kautta kulkeutua tupakansavua toiseen huoneistoon tai sen parvekkeelle ja sen kulkeutumista toisen huoneiston tiloihin ei voida estää.

Asunto-osakeyhtiö päättää viranomaiskieltojen hakemisesta enemmistöpäätöksellä. Kuuleminen on järjestettävä niiden huoneistojen haltijoiden osalta, joiden asuntoja kielto tulee koskemaan. Isännöinti- ja kiinteistöliitto sekä Valvira ovat julkaisseet taloyhtiöitä varten ohjeen tupakointikieltojen hakemiseen.

Asuntoyhteisön tupakointikielto hakemus toimitetaan Haminan terveysvalvontaan liitteineen. Valvontayksikkö kuulee tarvittaessa asianosaisia, sekä tekee tarvittaessa arvion tupakansavun kulkeutumisesta tavallisissa olosuhteissa, rakennuksen rakenteet huomioon ottaen. Valvontaviranomainen tekee arvioinnin pääsääntöisesti hakemuksen ja sen liitteiden perusteella. Valvontaviranomainen voi pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä tai käydä tarkistamassa tilanteen ennen päätöksentekoa. Määrätty tupakointikielto annetaan tiedoksi hakijalle, heille joita päätös koskee, sekä yleisesti.

Tupakointikieltohakemuksen käsittelystä peritään maksu lupahakemuksen käsittelyyn menevän työajan mukaan. Tuntitaksa on määritelty Haminan lupavaliokunnan hyväksymässä taksassa.

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Tuula Tikerpuu p. 0400 268 633

Terveystarkastaja Harri Julkunen p. 040 551 0016