Korttelisuunnitelmat, rakennustapaohjeet ja rakennetun ympäristön inventoinnit