Ohjeet ja oppaat

Lupamuodot

Aloituskokous

Ennen rakennustöiden aloittamista hankkeessa on pidettävä aloituskokous.

Rakennusjärjestys

Haminan kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Jätevesi

Jätevesiopas – näin jätevedet käsitellään viemäriverkostoon kuulumattomissa kiinteistöissä