Sijoitus- ja kaivuulupien hakeminen

Lupaan tarvittavat asiakirjat:

  • Sijoitus- ja kaivuulupahakemus
  • luvanhakijan tekemä suunnitelmakartta (PDF), josta kaapelin, putken tms. sijainti selviää tarvittavalla tarkkuudella, esim. 1 :500 tai 1: 1000. Jos hanke on laaja, voi koostekartta olla liitteenä (esim. 1 :2000 / 1 :5000) tarkempien suunnitelmien lisäksi. Tarvittaessa luvan liitteeksi voi laitaa valokuvia tai muita asiakirjoja.
    • Kaukolämpö- ja kaasuputkien sekä vähintään 20 kV:n kaapeleiden sijainti on määritettävä tarkasti joko koordinaatein tai katualueen rajoihin sitoen. Kaukolämpö- ja kaasuputkien osalta suunnitelmista on selvittävä myös rakenteiden korkeusasema ja niiden muutokset.
    • Suunnitelman pohjana tulee olla ajantasainen kantakartta, jossa näkyy myös vesihuoltoverkosto. Suunnittelijan on selvitettävä kohteessa olevat kaapelit ja muut maanalaiset johdot ja rakenteet.

Sijoituslupa/kaivuulupakäsittely 200 € (uusi maksu 1.1.2024 alkaen).

Lupahakemus toimitetaan sähköisesti osoitteeseen aluepalvelut@hamina.fi tai Haminan kaupungin kirjaamoon.