Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan ja katuinfran rakentamisesta vastaa Haminan kaupungin Aluepalvelut-yksikkö. Vesihuollon rakentamisesta vastaa Haminan Vesi.

Kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta siirtyi Haminan kaupungille 1.1.2021. Muutoksen myötä hulevesiä koskevissa asioissa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun erityisiä säännöksiä.

Yhteyshenkilöt

Ari Lonka
kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri
Lii­ken­nea­lu­eet
Nina Korjus
asian­tun­ti­ja
Lii­ken­nea­lu­eet