Yksityistiet

Yksityistieasioista Haminan kaupungissa vastaa kaupunkikehitysvaliokunta, joka hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät.

Yhteyshenkilö

Ari Lonka
kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri
Lii­ken­nea­lu­eet

Toimialueen laajuus

Haminassa on järjestäytyneitä tiekuntia  yhteensä 209 kpl, joiden yhteinen tiepituus on 476,8 km. Avustusta saavia tiekuntia on 117 kpl, joiden yhteinen tiepituus on 223 km. Järjestäytyneistä yksityisteistä kokonaan kaupungin hoidossa on 11 km. Yksityisteiden kunnanavustus on jaettu kunnossapito- ja korjausavustuksiin. Yksityisteiden avustamiseen on varattu 200.000 euroa vuosittain. Tiekuntia avustetaan  valtionavustuksen hakemisessa.