Ohjaamon ja Koppaamon flägi Ohjaamon portaikon edessä.

Ohjaamojen Nuorten palaute 2024 ylisti Haminan Ohjaamon työtä!

Valtakunnallinen tiedonkeruu järjestettiin Ohjaamoissa 2.-19.4.2024.
Haminassa palautetta antoi 23 Ohjaamon nuorta asiakasta. Saatu ohjaus arvioitiin kouluarvosanalla 9,7 arvoiseksi. Nuorten tämänkertaisen asioinnin aiheet liittyivät  työhön ja yrittäjyyteen, opiskeluun, asumiseen sekä omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin. 

Ohjaajan aito kuuntelu nuoren ajatusten ja toiveiden suhteen sai asteikolla 1-5 arvosanaksi 4,96, tarvittavan tiedon saaminen 4,91 ja nuoren osallistuminen ohjauksen aikana häntä koskevien päätösten tekemiseen sai keskiarvoksi 4,83. Nuorten luottamus työ- tai koulutuspaikan saamiseksi arvioitiin keskimäärin 4,53 ja tulevaisuuden näkymien selkiytyminen 4,43. 

Koko valtakunnallisen palautteen löydät täältä https://www.hamina.fi/app/uploads/sites/2/2024/05/Ohjaamot_Nuortenpalaute24_ESITYS-14.5.2024.pdf