Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päihteiden käytöstä voi aiheutua haittoja sekä päihteitä käyttäville henkilöille että heidän lähipiirilleen ja koko yhteisölle. Ehkäisevä päihdetyö vaikuttaa siten yksilöön, hänen lähisuhteisiinsa, paikallisyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan.

Mistä on kyse, kun puhutaan päihteistä? Milloin päihteen käyttö on ongelmatonta? Mistä taas tunnistaa, että kyseessä on riippuvuus? Mitä riippuvuudet aiheuttavat ja mitä niille voisi tehdä?

Haminan kaupungin tärkeimpiä tehtäviä ovat kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö, joita kunnan monipuoliset palvelut tukevat, esimerkiksi Hyvinvoiva haminalainen palvelualueen alla kasvatus- ja koulutuspalvelut sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelut.

Lisäksi Haminassa on satoja eri alojen järjestötoimijoita, jotka tukevat ehkäisevää päihdetyötä ja edistävät hyvinvointia.

Kymenlaaksossa on saatavilla apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin Kymenlaakson hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista. Asiakasneuvonta p. 05 220 2150 (arkisin klo 7–18).